You are here

Zaštita dece od seksualog uznemiravanja i iskorišćavanja na Internetu

26/10/2011 - 7:15pm
Zaštita dece

Timočki Omladinski Centar, sa Fondom B92 i organizaijom “Save the Children Norway”, realizuje projekat ''Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu''. Aktivnosti u okviru ovog programa, između ostalog, su interaktivne tribine i predavanja u osnovnim školama, za decu uzrasta od 11 do 14 godina ( od petog do osmog razreda). Zamišljene su kao razgovori sa decom o pojmu nasilja, vrstama nasilja, kao i o opasnostima koje vrebaju na internetu (pedofilija, dečija pornografija, vršnjačko nasilje i sl.). Glavni cilj edukacije je prevencija – ''da do problema ne dođe'', ali i savetovanje šta uraditi i kome se obratiti ako do probleme dođe. Deca umeju da prepoznaju vidljivo nasilje, ali treba ih naučiti kako da prepoznaju pritajeno nasilje, kao i nasilje na internetu.

Prva predavanja već su održana u zaječarskoj osnovnoj školi “Ljuba Nešić”. Realizovane su i tri tribine, na kojima je gost- predavač bila Biljana Grujić iz organizacije “Centar za prevenciju devijantnog ponašanja” iz Novog Sada. Tokom trajanja ovog projekta tribine će biti organizovane još i u Boru, Kladovu, Negotinu, Boljevacu, Majdanpeku i Sokobanji.

 

zaštita dece na internetu
zlostavljanje na internetu
fond b92
save the children norway
timočka krajina
timočki omladinski centar

Vesti

LISТА UDRUŽENјА МLАDIH/ NЕFОRМАLNIH ОМLАDINSKIH GRUPА
kојi sе pоzivајu

U periodu od 27. do 28. juna 2016. u beogradskom Hotelu "88 rooms" održana je Nacionalan konferencija "POMAK transformacija".