Buy phentermine 30mg discount cheap we sponsored at buy
Good quality buy Buy ambien online

Speed Buy ambien online cheap prices low price
Safe buy super Buy klonopin online cheap prices
Dissertation writing service good quality low price super

You are here

Održana je Balkanska konferencija „Mladi u riziku“

01/03/2012 - 10:15am
Mladi u riziku - Balkanska konferencija

Konferencija je imala za cilj razmenu ideja i iskustava kako bi se unapredili preventivni programi u regionu, unapredili inkluzivni programi, poboljšalo zastupanje mladih, prvenstveno onih u riziku, promovisali primeri dobre prakse programa smanjenja mladih u riziku. Konferencija je doprinela razvoju partnerstva i umrežavanju mladih, omladinskih organizacija i neformalnih grupa, kao i organizacija koje se bave mladima u riziku. Pokrenut je  dijalog na regionalnom nivou kako bi se kreirao program podrške za mlade, koji će preduprediti zdravstvene, socijalne i ekonomske rizike sa kojima se mladi suočavaju.

Projekat je finansiran od strane EU komisije, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Fonda za otvoreno društvo.

Konferenciju su otvorili Snežana Klašnja, pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta, Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara i Goran Radisavljević, izvršni direktor Timočkog Omladinskog Centra. Snežana Klašnja je tom prilikom izjavila: ,,Od 11 opštih ciljeva  Nacionalne strategije za mlade  tri  su direktno povezana sa aktivnostima projekta ,,Mladi u riziku“ : obezbeđivanje ostvarivanja prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima ,  unapređivanje bezbednosti mladih i  čuvanje i unapređivanje zdravlja mladihi  razvijanje zdravstvene zaštite prilagođene mladima. Zbog toga su od posebnog značaja programi i projekti koji za cilj imaju  unapređenje preventivnih i inkluzivnih programa u regionu. Ministarstvo omladine i sporta do sada je razvilo intenzivnu saradnju sa nevladinim sektorom u realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade  i finansiralo preko 620 programa udruženja i programa međunarodne saradnje mladih”.

Projektom su treninzima za lokalne interesne grupe predstavljeni koncepti koji se tiču kreiranja sistemske brige o mladima u riziku na lokalu. Ovaj program se sprovodi u po 5 gradova u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i u njima se planira formiranje Saveta za mlade u riziku. Saveti će imati za cilj da umreže i održe stalni dijalog po pitanju mladih u riziku između civilnog društva, građana, institucija, organizacija i donosioca odluka.

Kreiranjem saveta - timova - radnih grupa za mlade u riziku, koji će biti sačinjeni od stručnjaka iz ove oblasti, biće oslonac kancelarijama za mlade i poslužiti kao još jedna spona između mladih i lokalnih vlasti. Ovde se ne radi o kreiranju novih, nefunkcionalnih saveta, nego o kreiranju jednog jedinstvenog tela čiju će održivost obezbediti odgovorni i motivisani članovi koji će zajedno sarađivati, učiti, razmenjivati znanja i informacije, istraživati potrebe, na osnovu njih planirati i donositi zaključke, smernice, preporuke i zajednički plan akcije” izjavio je Ivan Živković, koordinator projekta.

U narednim danima očekujte detaljniji izveštaj i materijale sa konferencije.

Prezentacije možete pogledati ovde.

Fotografije pogledajte u galeriji.
 

mladi u riziku
balkanska konferencija
timočki omladinski centar
evropska komisija
ministarstvo omladine i sporta
fond za otvoreno društvo