You are here

Održana je Balkanska konferencija „Mladi u riziku“

01/03/2012 - 10:15am
Mladi u riziku - Balkanska konferencija

Konferencija je imala za cilj razmenu ideja i iskustava kako bi se unapredili preventivni programi u regionu, unapredili inkluzivni programi, poboljšalo zastupanje mladih, prvenstveno onih u riziku, promovisali primeri dobre prakse programa smanjenja mladih u riziku. Konferencija je doprinela razvoju partnerstva i umrežavanju mladih, omladinskih organizacija i neformalnih grupa, kao i organizacija koje se bave mladima u riziku. Pokrenut je  dijalog na regionalnom nivou kako bi se kreirao program podrške za mlade, koji će preduprediti zdravstvene, socijalne i ekonomske rizike sa kojima se mladi suočavaju.

Projekat je finansiran od strane EU komisije, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Fonda za otvoreno društvo.

Konferenciju su otvorili Snežana Klašnja, pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta, Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara i Goran Radisavljević, izvršni direktor Timočkog Omladinskog Centra. Snežana Klašnja je tom prilikom izjavila: ,,Od 11 opštih ciljeva  Nacionalne strategije za mlade  tri  su direktno povezana sa aktivnostima projekta ,,Mladi u riziku“ : obezbeđivanje ostvarivanja prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima ,  unapređivanje bezbednosti mladih i  čuvanje i unapređivanje zdravlja mladihi  razvijanje zdravstvene zaštite prilagođene mladima. Zbog toga su od posebnog značaja programi i projekti koji za cilj imaju  unapređenje preventivnih i inkluzivnih programa u regionu. Ministarstvo omladine i sporta do sada je razvilo intenzivnu saradnju sa nevladinim sektorom u realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade  i finansiralo preko 620 programa udruženja i programa međunarodne saradnje mladih”.

Projektom su treninzima za lokalne interesne grupe predstavljeni koncepti koji se tiču kreiranja sistemske brige o mladima u riziku na lokalu. Ovaj program se sprovodi u po 5 gradova u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i u njima se planira formiranje Saveta za mlade u riziku. Saveti će imati za cilj da umreže i održe stalni dijalog po pitanju mladih u riziku između civilnog društva, građana, institucija, organizacija i donosioca odluka.

Kreiranjem saveta - timova - radnih grupa za mlade u riziku, koji će biti sačinjeni od stručnjaka iz ove oblasti, biće oslonac kancelarijama za mlade i poslužiti kao još jedna spona između mladih i lokalnih vlasti. Ovde se ne radi o kreiranju novih, nefunkcionalnih saveta, nego o kreiranju jednog jedinstvenog tela čiju će održivost obezbediti odgovorni i motivisani članovi koji će zajedno sarađivati, učiti, razmenjivati znanja i informacije, istraživati potrebe, na osnovu njih planirati i donositi zaključke, smernice, preporuke i zajednički plan akcije” izjavio je Ivan Živković, koordinator projekta.

U narednim danima očekujte detaljniji izveštaj i materijale sa konferencije.

Prezentacije možete pogledati ovde.

Fotografije pogledajte u galeriji.
 

mladi u riziku
balkanska konferencija
timočki omladinski centar
evropska komisija
ministarstvo omladine i sporta
fond za otvoreno društvo

Vesti

LISТА UDRUŽENјА МLАDIH/ NЕFОRМАLNIH ОМLАDINSKIH GRUPА
kојi sе pоzivајu

U periodu od 27. do 28. juna 2016. u beogradskom Hotelu "88 rooms" održana je Nacionalan konferencija "POMAK transformacija".